irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ کتاب درسی تیراژ کم

مشاوره چاپ کتاب درسی تیراژ کم

چاپ و انتشار انواع کتاب درسی در تیراژ کم با بهره مندی از خدمات مشاوره ای آسان تر اتفاق می افتد .

به عنوان نمونه مولفی که به دنبال خود ناشری است و قصد دارد کتاب خود را خود به چاپ رساند و از منافع مادی و معنوی آن بهره مند شود بهتر است درباره اجزای متن کتاب و چگونگی آماده سازی آن دانش کافی داشته باشد .
 اجزای متن کتاب :

پس از صفحات مقدماتی فوق بدنه اصلی متن آغاز می شود. متن برخی از کتاب ها ممکن است به بخش های متفاوت تقسیم شود و هر بخش نیز چند فصل داشته باشد.ممکن است به بخش های متفاوت تقسیم شود و هر بخش نیز چند فصل داشته باشد.
در چنین مواردی موضوعات مرتبط با هم در یک بخش قرار می گیرند.
 برای نشان دادن توالی بخش ها و فصل ها آنها را شماره گذاری می کنند. ( بخش ها به صورت ” بخش یک” (یا بخش ۱) “بخش دو” (یا بخش ۲) “بخش سه ” ( یا بخش ۳) شماره گذاری می شوند. شماره ترتیب فصل ها نیزبه همین ترتیب درج می شود.
در هر بخش شماره فصل ها را می توان از عدد (۱) شروع کرد.
 گاه برای مشخص شدن تعداد کل فصل ها شماره فصل بخش های مختلف نیز ادامه شماره فصل بخش قبل انتخاب می شود. در چنین ساختاری هر بخش یک نام واحد دارد که در ابتدای بخش ذکر می شود و عنوان تمام فصل ها معمولا متفاوت انتخاب می شود.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ