irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ کتاب قیمت ارزان

مشاوره چاپ کتاب قیمت ارزان

چاپ کتاب تیراژ کم با قیمت ارزان به دلایل گوناگون به مشاوره چاپ و پخش نیاز دارد تا مولف بتواند قدرت ورود به عرصه نشر را داشته باشد .
 چاپ کتاب مراحل مختلفی دارد که آماده سازی و ویرایش متن یک مرحله اساسی و مهم است.
در متن باید ساختار نگارشی به صورت کامل رعایت شود . برخی از این قواعد نگارشی در ادامه آمده است :

از ویرگول در چه جاهایی استفاده می شود :
 – پس از عبارات و اصطلاحاتی نظیر : ” برعکس”‌ ” از سوی دیگر”‌ ” در نتیجه ” ” به علاوه ” ” لیکن” ” با این همه ” ” بدین ترتیب ” ” به عبارت دیگر ” ” به هر حال ” ” با وجود این ” و امثال آن مانند:
با این همه ، پرسش دوم شما به قوت خود باقی است.
 – هرگاه این کلمات وعبارات در میان جمله قرار گیرند دوسوی آنها ویرگول خواهد آمد مانند:
با این همه ، پرسش دوم شما به قوت خود باقی است.
 – برای جدا کردن سلسله ای از کلمات عبارات یا جملات هم سنگ مانند:
مردان، زنان و کودکان در میدان گرد آمده بودند.

نیاز به کسی داشت که اهل سفر باشد ، تعلقات خانوادگی نداشته باشد ، و به درآمد اندک قناعت کند.
 – باید توجه داشت که پیش از آخرین عنصر از این سلسله علاوه بر ویرگول “واو”‌ عطف نیز افزوده می شود.
ادامه دارد…

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ