irancultural
خانه / چاپ کتاب / تعرفه چاپ کتاب کمک درسی

تعرفه چاپ کتاب کمک درسی

تعرفه چاپ کتاب دانشگاهی و کمک درسی اصول ثابتی ندارد و به عواملی مختلف و متغیر بستگی دارد .

 تعیین تعرفه چاپ کتاب به تعرفه تمام کالاهای واسطه و مواد و خدمات اولیه بستگی دارد. در هر صورت کالای ناشر که همان کتاب است باید از نظر قیمت با کالای ناشران دیگر رقابت کند.
 ناشری که احیاناً بخواهد از بازار سوء استفاده کند شهرت واعتبار خود را از دست می دهد و لطمه ای او از این ناحیه ببیند به سادگی جبران نخواهد شد.
تعرفه چاپ در قیمت گذاری نیز موثر است .
در قیمت گذاری معمول این است که ناشر همه هزینه ها از هزینه های ثابت و متغیر و نیز از هزینه های پیش بینی نشده واقعی محاسبه و سرجمع آن را بر شمارگان تقسیم می کند و قیمت تمام شده هر جلد را به دست آورد:
سرجمع هزینه ها
شمارگان
بهای تمام شده هر جلد =
سپس سود عادلانه را برای خودش در نظر می گیرد مدت فروش کتاب را تخمین می زند و براساس این ها بهای نهایی کتاب را که باید جایی در کتاب چاپ و رسماً اعلام شود تعیین می کند.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ