irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب کمک آموزشی قیمت مناسب

چاپ کتاب کمک آموزشی قیمت مناسب

چاپ کتاب درسی آموزشی و کمک آموزشی با قیمت مناسب نباید تنها یک هدف ما از ورود به دنیای نشر باشد بلکه پخش گری و فروش مهم تر از آن است.
 دانستن اطلاعاتی از پخشگران و داشتن رابطه مناسب با آن ها در فروش تاثیر فراوان دارد .

پخشگران را می توان به این دسته ها تقسیم کرد:
 1. پخشگرانی که فقط آثار منتشر شده به یک یا چند زبان بخصوص را پخش می کنند ؛ و از این رو پخش آنها فقط براساس عامل زبانی آثار است ، نه عاملی دیگر.
 2. پخشگران تخصصی ، مانند آنهایی که فقط در یک یا چند حوزه موضوعی خاص اثر پخش می کنند و پخشگر اثار عمومی نیستند.
 3. پخشگران آثار عمومی یا آثاری که مخاطبان آنها متخصصان نیستند.
 4. پخشگران دیگر که دامنه فعالیتهای آنها بر پایه عاملی که خود در پخش در نظر می گیرند ، تعیین می شود.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ