irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ کتاب آموزشی و کمک درسی

مشاوره چاپ کتاب آموزشی و کمک درسی

یکی از موارد نیاز به مشاوره در چاپ کتاب آموزشی و کمک درسی توجه به تصاویر می باشد .

تصویردر نوشته کتاب آموزشی و کمک درسی به قصد زینت متن فراهم نمی شود بلکه با هدفی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد و مجرایی برای ایجاد ارتباط است.
 این که می گویند ارزش یک تصویر برابر هزار کلمه است . به این دلیل است که هر تصویر انبوهی از اطلاعات را با بیانی ساده و موجز ارائه می دهد. خزانه ای از اطلاعات فشرده است که گاه ظرفیتی بیش از نوشته دارد. امکانات تصویری نه تنها ما را از بیان دوباره مطالب در قالب کلمات بی نیاز می کند بلکه گاه انتقال اطلاعات به جز از طریق تصویر ممکن نیست.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ