irancultural
خانه / چاپ کتاب / سفارش چاپ و لیتوگرافی کتاب

سفارش چاپ و لیتوگرافی کتاب

لیتوگرافی کتاب یک مرحله تخصصی است و در هنگام سفارش چاپ کتاب باید مورد بررسی کامل قرار گیرد .
 زینک یکی از مواد اولیه بسیار مهم در لیتوگرافی است که خروجی این بخش نیز به شمار می آید .

قبل از ارسال زینک به چاپخانه بهتر است آن را از نظر یکنواختی نوردهی و ضعیف نبودن برخی از قسمتها و وجود خطوط و لکه های نا خواسته کنترل کرد. واحد هزینه زینک خام براساس تعداد ورق زینک است.
واحد هزینه کپی زینک براساس فرم است.
لیتوگراف برای آغاز کار لیتوگرافی باید نسخه نهایی متن صفحه آرایی شده را به صورت چاپی یا بر روی کالک یا به شکل الکترونیکی در اختیار داشته باشد.
نسخه کاغذی یا کالک اولیه باید کیفیت بسیار خوبی داشته باشد. یعنی حروف آن شفاف و بدون خوردگی و صفحه آن تا خوردگی و لک نداشته باشد.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ