irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ ارزان کتاب درسی شما

چاپ ارزان کتاب درسی شما

چاپ ارزان کتاب های درسی دانشگاهی و مدرسه ای برای شما مولفان عزیز با کیفیت خوب یک هدف مطلوب است .
 موفقیت یک مولف یا مؤسسه انتشاراتی به عوامل گوناگون و چند گانه ای بستگی دارد که به یکدیگر وابسته اند ، و همین طور رابطه مستقیمی با پیش بینی دقیق هزینه ها و نظام قیمت گذاری دارد .
به همین دلیل لازم است در زمینه چاپ کتاب قیمتی پیشنهاد شود که هم متناسب با هزینه ها باشد و هم سود نسبی ناشر را به ارمغان آورد .
 چنین قیمتی هم به هزینه های ناشر و سود مورد انتظار وی بستگی دارد و هم به کل بازار نشر و عرضه و تقاضا و عرصه رقابت در آن محدود می شود .
 به همین دلیل ناشر اگر چه ممنوعیتی برای افزایش قیمت ندارد ، ولی محدودیت هایی وی را وادار می سازد تا به حداقل سود قناعت کند .

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ