irancultural
خانه / چاپ کتاب / تعرفه چاپ کتاب جیبی شما

تعرفه چاپ کتاب جیبی شما

تعرفه چاپ کتاب جیبی برای شما با توجه به خاص بودن قطع کتاب تعداد و میزان صفحات ارتباط مستقیم دارد .

طراحی مناسب جلد و صفحات داخلی کتاب جیبی در جذب سریع مخاطب بسیار تاثیر گذار است .
تعدادی از رویکرد های مهم در طراحی جلد
۱) انتخاب ، نمادی کلی برای مجموعه انتشارات یک ناشر می تواند در شناسایی کل انتشارات یک ناشر از بین سلیر ناشران کمک کند .
 2) نماد و طرحی از موضوع اثر به مشتریان کمک می کند تا به آثار مورد علاقه موضوعی خود سریع تر دسترسی یابند .
 3) در برخی ازآثار مثل کتاب های مرجع ، عنوان اثر به اندازه کافی گویای محتوای آن می باشد . به همین دلیل ، استفاده از رنگ و زیبایی ظاهری می تواند در طراحی غالب باشد .
 4) ترکیبی از رویکردهای فوق مثل انتخاب نماد و طرحی کلی برای ناشر ، نماد موضوعی و زیبایی طاهری می تواند مد نظر باشد .

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ