irancultural
خانه / چاپ کتاب / سفارش چاپ ارزان کتاب ترجمه با تعداد کم

سفارش چاپ ارزان کتاب ترجمه با تعداد کم

برای سفارش چاپ ارزان کتاب ترجمه شده با تعداد کم خوب است بدانید که برخی مراحل مربوط به لیتوگرافی و آماده سازی مطرح نیست.
 سر و کار داشتن با زینک و فیلم و نمونه اوزالید کاری است که در لیتوگرافی و چاپ دخالت دارد .

برای کنترل کار مونتاژ جلوگیری از خطا های احتمالی در ترتیب صفحه ها و تصویرها و غیره نسخه ای از متن مونتاژ شده بر روی کاغذ اوزالید چاپ می شود تا لیتوگراف و احتملاً ناشر یا ناظر چاپ وی آن را کنترل کند. برخی از خطا های احتمالی عبارت است جا به جایی صفحات حذف صفحات حذف شکل ها و تصاویر و مانند آن. واحد هزینه اوزالید براساس هر فرم است.
 زینک و انواع آن
زینک ورقه نازک آلومینیومی یا مسی است که علائم و نوشته ها بر روی آن منتقل می شود تا بر روی دستگاه چاپ بسته شود و عمل چاپ متن بر روی کاغذ انجام شود. در واقع زینک واسطه نهایی چاپ است. برای این کار باید عمل کپی زینک که آخرین مرحله لیتوگرافی است انجام شود.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ کتاب شعر

قبل از آنکه برای چاپ کتاب شعر خود هر اقدامی انجام دهید توصیه می شود به دنبال دریافت مشاوره ای مناسب برای چاپ و فروش کتابتان باشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ