irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب پزشکی

مرکز تخصصی چاپ کتاب پزشکی

چاپ کتاب پزشکی در مرحله آماده سازی به دلیل ظرافت محتوی مستلزم رعایت نکاتی است که باید برای نشر آن به مرکز تخصصی چاپ کتاب رجوع کرد .

یک کتاب برای چاپ اجزای مختلفی دارد. به عنوان مثال اجزای پیش از متن .
اجزای پیش از متن اجزایی هستند که قبل از متن اصلی کتاب می آیند.
 این اجزا را بیشتر ناشر به هنگام صفحه آرایی و آماده سازی اثر به آن اضافه می کند تا هم کتاب و متوای آن معرفی و استفاده از آن تسهیل شود و هم عواملی فنی و محتوایی تولید و آماده سازی و نحوه تهیه و برخی از اطلاعات مهم دیگر مربوط به کتاب مشخص شود.تعداد صفحه های پیش از متن به عوامل متعددی از جمله نوع کتاب و محتوای آن سیاست های ناشر و روش های آماده سازی محتوا بستگی دارد و در این زمینه استاندارد خاصی وجود ندارد.
به همین دلیل ویژگی های و اجزای آن از یک ناشر به ناشر دیگر فرق می کند. این صفحه ها در بیشتر کتاب ها البته با کمی تفاوت وجود دارد: صفحه نیم عنوان ( یا عنوان مختصر) صفحه عنوان صفحه حقوقی و فهرست مطالب.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ