irancultural
خانه / بسته آموزشی / خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد و خرید منابع اصلی ارشد و دکتری و بسته های آموزشی ماهان و پارسه به نفع شماست.
نمونه ای از محتوای بسته آموزشی:

طرفداران مکتب اصالت پول و طرفداران نقش فعال
– طرفداران مکتب اصالت پول چنین استدلال می کنند که مقدار پول عامل اصلی تعیین کننده ی سطح قیمت ها و فعالیت های اقتصادی است، و رشد بیش از حد پول سبب ایجاد تورم، رشد ناپایدار آن موجب ایجاد نوسان های اقتصادی می شود.
 – طرفداران مکتب اصالت پول عقیده و ادعا دارند که تغییرپذیری میزان رشد واقعی می شود، نهایتاً مناقشه ی آن به برقراری یک سیاست پولی مشتمل بر رشد پایین و با ثبات عرضه پول- قاعده ی رشد پولی- می انجامد.
 – طرفداران نقش فعال در مقابل، اظهار عقیده می کنند که در کوتاه مدت هیچ رابطه ی تنگاتنگی میان رشد پول و تورم وجود ندارد و اینکه رشد پول فقط یکی از عواملی است که بر تقاضای کل تأثیر می گذارد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد روانشناسی

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد روانشناسی و تهیه محتوای با کیفیت و خرید انواع بسته آموزشی ارشد و دکتری کلیه رشته ها با توجه به معیارهای گوناگون انجام می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ