irancultural
خانه / بسته آموزشی / خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد

خرید اینترنتی بسته های آموزشی ارشد اقتصاد و خرید منابع اصلی ارشد و دکتری و بسته های آموزشی ماهان و پارسه به نفع شماست.
نمونه ای از محتوای بسته آموزشی:

طرفداران مکتب اصالت پول و طرفداران نقش فعال
– طرفداران مکتب اصالت پول چنین استدلال می کنند که مقدار پول عامل اصلی تعیین کننده ی سطح قیمت ها و فعالیت های اقتصادی است، و رشد بیش از حد پول سبب ایجاد تورم، رشد ناپایدار آن موجب ایجاد نوسان های اقتصادی می شود.
 – طرفداران مکتب اصالت پول عقیده و ادعا دارند که تغییرپذیری میزان رشد واقعی می شود، نهایتاً مناقشه ی آن به برقراری یک سیاست پولی مشتمل بر رشد پایین و با ثبات عرضه پول- قاعده ی رشد پولی- می انجامد.
 – طرفداران نقش فعال در مقابل، اظهار عقیده می کنند که در کوتاه مدت هیچ رابطه ی تنگاتنگی میان رشد پول و تورم وجود ندارد و اینکه رشد پول فقط یکی از عواملی است که بر تقاضای کل تأثیر می گذارد.

مطلب پیشنهادی

قیمت بسته آموزشی ارشد روانشناسی

قیمت بسته آموزشی ارشد روانشناسی و امکان تهیه و ارسال سریع بسته آموزشی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی با قیمت دانشجویی فراهم است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ